ഫോൺ/ഫാക്സ്:

സഹായ സമയം: തിങ്കൾ - വെള്ളി, രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ

ഫോൺ: 91-11-48202000

ഫാക്സ്: 91-11-48202013

വിലാസം:

നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI) 9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംബ റോഡ്, ന്യൂഡൽഹി 110001

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാർ

പേര്: BGJC & അസോസിയേറ്റ്‌സ് LLP രാജ് ടവർ-IG-I, അളകനന്ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ന്യൂഡൽഹി-110019

ആന്തരിക ഓഡിറ്റർമാർ

പേര്: O. അഗർവാൾ & കമ്പനി (CA)
എച്ച്-3/11 എ, കൃഷ്ണ നഗർ, ന്യൂ വിജയ് ചൗക്ക്, ഡൽഹി-110051

എസ്. പേരും പദവിയും ടെലിഫോണ് ഇമെയിൽ
1 ദേവേഷ് ത്യാഗി ഡോ
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (I&C)
+ 91-11-48202000 സിഇഒ[അറ്റ്]നിക്സി[ഡോട്ട്]ഇൻ
2 ശ്രീ. ശുഭം ശരൺ
ജനറൽ മാനേജർ - ബി.ഡി
+ 91-11-48202022 ശുഭം[അറ്റ്]നിക്സി[ഡോട്ട്]ഇൻ
3 ശ്രീ. ശാന്തനു ആചാര്യ
ജനറൽ മാനേജർ - ഫിനാൻസ്
+ 91-11-48202025 acharya[dot]s[at]nixi[dot]in
4 മാനേജർ (ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്) - -
5 ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ
മാനേജർ (.IN & രജിസ്ട്രി)
+ 91-11-48202002 രാജീവ്[at]nixi[dot]in
6 ശ്രീ നിതിൻ ജോളി
മാനേജർ (BD)
+ 91-11-48202023 nitin[dot]jolly[at]nixi[dot]in
7 ശ്രീ. പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ്
അസി. എംജിആർ (ഐടി)
+ 91-11-48202006 പ്രവീൺ[at]irinn[dot]in
8 ശ്രീമതി ദീപിക പൻവാർ
അസി. എംജിആർ (ധനകാര്യം)
+ 91-11-48202009 ദീപിക[at]nixi[dot]in
9 അഭിഷേക് മിശ്ര
അസി. Mgr (IRINN)
+ 91-11-48202007 അഭിഷേക്[at]irinn[dot]in
10 മിസ്റ്റർ പങ്കജ് ബൻസാൽ
അസി. Mgr (BD)
+ 91-11-48202035 പങ്കജ്[at]nixi[dot]in
11 മിസ്റ്റർ സൗമൻ ഭൗമിക്
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (IX)
+ 91-11-48202032 soumen[at]nixi[dot]in