നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NIXI) വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ മികച്ച അനുഭവം തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും സംയുക്ത പരിശ്രമത്തോടെ 2003-ലാണ് NIXI ജനിച്ചത്. അതിനുശേഷം NIXI ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല, .IN/.Bharat, കൺട്രി കോഡ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമെയ്ൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാരിൽ നിന്നും വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വളരെ സന്തുലിതമായ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് കമ്പനിയെ നയിക്കുന്നത്.

NIXI ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ഒരു ട്രസ്റ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഡെലിവറബിളുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ വളരെ മത്സരപരവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ നിരക്കിൽ NIXI ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സേവനങ്ങളും വെബ്‌സൈറ്റും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്‌ബാക്കും അയയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്!

(അജയ് പ്രകാശ് സാഹ്‌നി), ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി, MeitY/ചെയർമാൻ, NIXI