വെബ്സൈറ്റ് നയം


ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (MeitY) മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റാണിത്.

  1. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതും വികസിപ്പിച്ചതും ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതും നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്.

  2. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യതയും കറൻസിയും ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ഒരു നിയമപ്രസ്താവനയായി കണക്കാക്കാനോ നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യത, പൂർണ്ണത, ഉപയോഗക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് NIXI ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പ്(കൾ) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ(കൾ) ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും/പരിശോധിക്കാനും ഉപയോക്താക്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

  3. പരിമിതികളില്ലാതെ, പരോക്ഷമോ അനന്തരഫലമോ ആയ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെലവ്, നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെലവ്, നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് NIXI ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

  4. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ പൊതു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനോ വിശ്വാസ്യതയ്‌ക്കോ NIXI ഉത്തരവാദിയല്ല, മാത്രമല്ല അവയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വീക്ഷണത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലായ്‌പ്പോഴും അത്തരം ലിങ്ക് ചെയ്‌ത പേജുകളുടെ ലഭ്യത ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല.ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ച് ശരിയായ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം സൗജന്യമായി പുനർനിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മെറ്റീരിയൽ കൃത്യമായി പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവ അപകീർത്തികരമായ രീതിയിലോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലോ ഉപയോഗിക്കരുത്. വിവരങ്ങളുടെ തെറ്റായതോ അപൂർണ്ണമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ പുനർനിർമ്മാണം ഉണ്ടായാൽ, അത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയും ബാധ്യസ്ഥനുമായിരിക്കും. മെറ്റീരിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം, ഉറവിടം പ്രാധാന്യത്തോടെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മെറ്റീരിയൽ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള അനുമതി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പകർപ്പവകാശമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നില്ല. NIXI-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ/പകർപ്പവകാശ ഉടമകളിൽ നിന്ന് അത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നേടിയിരിക്കണം.

ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് നയം


ബാഹ്യ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ/പോർട്ടലുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും, നിങ്ങൾ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കോ/പോർട്ടലുകളിലേക്കോ ലിങ്കുകൾ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ലിങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും NIXI ഉത്തരവാദിയല്ല, അവയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വീക്ഷണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. ഈ പോർട്ടലിലെ ലിങ്കിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ ലിങ്കുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത പേജുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല.

മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി NIXI-വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഈ സൈറ്റിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല, അതിന് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പോർട്ടലിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലിങ്കുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലൂടെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ അപ്‌ഡേറ്റുകളോ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാകും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേജുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഈ സൈറ്റിന്റെ പേജുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ പുതുതായി തുറന്ന ബ്രൗസർ വിൻഡോയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം.

സ്വകാര്യതാനയം


NIXI-വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദിഷ്‌ട സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളൊന്നും സ്വയമേവ പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, (പേര്, ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ വിലാസം പോലെ), അത് നിങ്ങളെ വ്യക്തിഗതമായി തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. NIXI-വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് മതിയായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.

NIXI-വെബ്‌സൈറ്റിൽ സന്നദ്ധസേവനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് (പൊതു/സ്വകാര്യം) വിൽക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വിവരവും നഷ്ടം, ദുരുപയോഗം, അനധികൃത ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ, മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (IP) വിലാസങ്ങൾ, ഡൊമെയ്‌ൻ നാമം, ബ്രൗസർ തരം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, സന്ദർശന തീയതിയും സമയവും സന്ദർശിച്ച പേജുകളും പോലുള്ള ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. സൈറ്റിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താനുള്ള ശ്രമം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുമായി ഈ വിലാസങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല.